Pro firmy

Jsme specializovanou společností sdružující tým odborníků v mnoha oblastech speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Naší vizí je pomáhat klientům při naplňování jejich cílů. Jsme hrdi, že máme možnost sdílet radost z jejich úspěchů. Respektujeme tradice a společenské hodnoty v přátelském prostředí. Naše služby zohledňují konkrétní potřeby a přání klienta s cílem nalézt co nejrychleji praktické a účinné řešení.

Pracujeme jako tým a jsme tu pro Vás.

Šíře záběru specializací našich odborníků nám umožňuje komplexně zhodnotit situaci, nalézt nejvhodnější řešení a pomoci jej implementovat v úzké spolupráci s klientem při minimalizaci nákladů. Znalosti a zkušenosti získané praxí, kvalitní jazykové vybavení našeho týmu nám umožňují poskytovat služby speciální ochranné a preventivní dezinfekce, dezinsekce a deratizace na špičkové úrovni tuzemským i zahraničním klientům působícím u Nás. Naše komplexní ochrana Vám ušetří nemalé náklady způsobené škůdci a zajistí splnění všech legislativních požadavků. Především povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nabízíme expertní řešení uzpůsobená individuálním požadavkům a potřebám klientů.

  • Analýza rizik

  • Zavedení systému kritických bodů HACCP

  • Vedení dokumentace požadované regulátorem

  • Preventivní opatření proti škůdcům

  • Monitoring škůdců

  • Rychlý zásah proti škůdcům

  • Vyhodnocování účinnosti

  • Použití co nejšetrnějších postupů k životnímu prostředí

  • Klientsky orientovaný přístup