30.10.2020

Kdo v takovém případě platí zásah odbornou firmou?

Foto: Medill DC, Flickr.com

Pokud se u vás v domě objevily štěnice, možná je zdrojem jejich výskytu soused. SVJ nebo družstva při objevení štěnic často nechají deratizovat celý dům. Kdo v takovém případě platí zásah odbornou firmou?

Zákon o deratizaci

Deratizace je ukotvena i v české legislativě zákonem 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Díl 2. Profesionálně může deratizační, dezinsekční a dezinfekční služby vykonávat jen vyškolená a způsobilá osoba. Bez odborníků se totiž štěnic nezbavíte a jejich rozmnožení způsobí ještě větší problémy.

 

Štěnice se krmí lidskou krví a v domácnosti se objeví nejčastěji při zamoření souseda, po donesení do bytu s bazarovým nábytkem, po dovezení z hotelu apod. Jejich výskyt je nepříjemný hlavně v noci, kdy budí obyvatele bodáním a sáním krve. Jejich výskyt je nutné okamžitě řešit. Ale co když za výskyt štěnic u sebe doma nemůžete? Kdo platí jejich likvidaci?

 

Deratizaci platí družstvo, SVJ nebo vlastník bytu

Při výskytu štěnic je kromě ohniskového prostoru nutné ošetřit i sousední byty, leckdy i celý dům. Náklady na zásah odbornou firmou pak jdou až do desetitisíců korun. Platit by je měl ten, kdo za jejich výskyt může – to je však velmi obtížné zjistit.

 

  • Pokud se objeví štěnice v družstevním bytě, musí jejich dezinsekci zaplatit družstvo jako majitel (nebo proplatit nájemci náklady). Následně může po doloženém viníkovi domáhat náhradu škody.

 

  • V bytě v osobním vlastnictví platí deratizaci a podobné služby majitel či SVJ z fondu oprav nebo správce. Záleží na konkrétních ustanoveních SVJ. Případně lze také vymáhat náklady po usvědčeném viníkovi zamoření.

 

  • V nájemním bytě musí deratizaci zajistit majitel bytu nebo po dohodě nájemci proplatit objednání odborníků. To ale pouze v případě, že škůdce do bytu nezavlekl právě nájemce.

 

Problém může nastat, pokud není ve stanovách SVJ deratizace a její podmínky zajištěny a majitel zamořeného bytu ji odmítne řešit nebo vpustit dovnitř odborníky. Než dojde k soudnímu rozhodnutí může to trvat několik měsíců i let – a během té doby se štěnice z ohniska stále šíří a nikdy se je v domě nepovede vyhubit. Podobný případ se stal v Ostravě.

 

Viníka se však u zavlečení štěnic málokdy povede jednoznačně vypátrat. Nejběžnější tak je, že se na celé deratizaci podílí každá z jednotek stejným dílem. Za opomenutí likvidace škůdců po nahlášení pak hrozí odpovědné osobě až 100 000 Kč pokuty.

 

ZZgroup poskytuje komplexní ochranu před škůdci, monitoring výskytu škůdců, služby deratizace, dezinfekce, dezinsekce, hubení vos a vosích hnízd a ochranu budov proti ptactvu. Dále vyklízení půdních a sklepních prostor včetně dezodorizace a úklidových služeb.Pomůžeme vám s vyhubením jakéhokoliv škůdce jako jsou myši, potkani, krysy, štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, sršně, octomilky, moly a další.