3.4.2020

Mám podezření na pohyb osoby s pozitivním testem nebo chci mít jen jistotu a chránit sebe, kolegy nebo rodinu. Jaké mám možnosti?

Dezinfekce pracovníkem ZZGROUP.CZ

Proti čemu stojíme? Koronavirus COVID-19 je virus, který se přenáší předně z člověka na člověka, tzv. kapénkovou infekcí šířící se vzduchem. K nákaze nemusí dojít přímo od nemocného, ale i z povrchů, na které viry dopadly při jeho kýchnutí nebo při zakašlání. Délka přežití viru na površích je odlišná dle typu povrchů a míra infekčnosti je stále předmětem zkoumání. Je doporučováno, aby povrchy, které mohly být potencionálně infikovány, byly řádně dezinfikovány.

ZVÝŠENÁ HYGIENA

 • Je vhodné dodržovat hygienické doporučení nejen na místech, kde byl pohyb infikované osoby potvrzen, ale také ve všech společných prostorách, kde se běžně pohybuje vyšší koncentrace lidí v průběhu dne: veřejná doprava, kanceláře, bytové domy a další podobná místa.
 

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR

 • Zvyšte frekvenci úklidu společných prostor, minimálně 1x denně (v případě možností i vícekrát za den). A to na místech jako jsou: společné toalety, recepce kanceláří, výtahy, tlačítka výtahu, kliky dveří, vypínače, madla, společné kuchyňky v kancelářích,…
 • Úklid provádějte pomocí dezinfekčního prostředku určeného na povrchy. Místa časté expozice (viz výše) omývejte pečlivě pomocí úklidového materiálu a dezinfekce. Při úklidu používejte nezbytné ochranné pomůcky jako jsou jednorázové rukavice, roušky, vhodný oděv.
 

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE

 • „Zaručí kompletní dezinfekci všech povrchů, i na těch místech kde není možné provést klasický úklid. Profesionální dezinfekce je rychlá, účinná a prostory je možné okamžitě po zaschnutí dezinfekčního přípravku používat“, řekl pro sousedé.cz Václav Sika ze společnosti ZZgroup.cz
 • Technologie ULV – přístroj produkuje velmi malé částice aerosolů o velikosti mikrometrů, které po dopadu výborně pronikají i na skrytá a špatně dostupná místa, kde likvidují škodlivé mikroorganismy. Proto je technologie ULV nejvhodnější pro dezinfekci společných prostor, jako jsou kanceláře, mateřské školky, dopravní podniky, domovy důchodců, byty, atp.
 • Postřik – je vhodné využívat ve venkovních prostorách, jelikož při využití postřiku musí dojít k celkovému smáčení daného povrchu, aby bylo zaručeno usmrcení mikroorganismů.
 • Profesionální dezinfekce garantuje vysokou čistotu a hygienickou nezávadnost všech ošetřených povrchů. Pro zvýšení hygienické čistoty prostředí je dále doporučováno dodržovat preventivní opatření nejen ve společných prostorách.
 

DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ*

 • Dbejte na základní hygienická pravidla, často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Používejte ochranné prostředky (roušky, rukavice)
 • Kašlejte a kýchejte do jednorázových kapesníků, které poté ihned vyhoďte
 • Vyhýbejte se většímu uskupení lidí, udržujte bezpečný odstup (2 metry)
 • Vyhýbejte se kontaktu s potencionálně nakaženými
 • V případě projevů onemocnění zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře
 • Řiďte se doporučeními příslušných úřadů a vlády ČR
 

Více informací naleznete na našich stránkách dezinfekce

*Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/

ZZgroup poskytuje komplexní ochranu před škůdci, monitoring výskytu škůdců, služby deratizace, dezinfekce, dezinsekce, hubení vos a vosích hnízd a ochranu budov proti ptactvu. Dále vyklízení půdních a sklepních prostor včetně dezodorizace a úklidových služeb.Pomůžeme vám s vyhubením jakéhokoliv škůdce jako jsou myši, potkani, krysy, štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, sršně, octomilky, moly a další.

ZZgroup poskytuje komplexní ochranu před škůdci, monitoring výskytu škůdců, služby deratizace, dezinfekce, dezinsekce, hubení vos a vosích hnízd a ochranu budov proti ptactvu. Dále vyklízení půdních a sklepních prostor včetně dezodorizace a úklidových služeb.Pomůžeme vám s vyhubením jakéhokoliv škůdce jako jsou myši, potkani, krysy, štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, sršně, octomilky, moly a další.