Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je dřevokazný škůdce, který napadá trámy a další dřevo v interiéru i venku. Je původním evropským druhem, v současnosti se ale rozšířil po celém světě.

Foto: Siga, Wikimedia Commons

 

Jak vypadá tesařík krovový

Dřevokazný tesařík měří 8–20 mm, jeho smetanově bílá larva s tmavou hlavou až 30 mm. Dospělý brouk je tmavě hnědý až černý s šedými znaky, s podlouhlým tělem a chlupatou hrudí. Pyšní se dlouhými tmavými tykadly, která nosí doširoka roztažená.

 

Dospělý tesařík krovový. Foto: Siga, Wikimedia Commons
Larva tesaříka krovového. Foto: Rasbak, Wikimedia Commons

 

Způsob života tesaříka krovového

Dospělci jsou nejaktivnější v létě, od června do září. Po nakladení vajíček do suchého měkkého dřeva se líhnou larvy, které se dřevem živí. Po 2–3 letech (v závislosti na okolních podmínkách) se larva zjara zakuklí a následně ze dřeva v létě vylézá jako dospělý brouk. Následkem opuštění dřeva jsou oválné otvory o průměru 6–10 mm a jemné piliny poblíž. Po spáření samice kladou až 200 vajíček do vhodného dřeva a na konci léta dospělci hynou.

 

Potrava tesaříka krovového

Larvy se živí vyschlým měkkým dřevem, častěji napadají mladší dřevo do 10 let od pokácení. Nejraději mají borovicové dřevo a jiné jehličnany, zpracované i nezpracované (trámy, interiér, palivové dříví apod.). Dospělí brouci potravu nepřijímají, jen se rozmnoží a zahynou.

 

Jak poznáte napadení dřeva tesaříkem?

Kromě drobných a kulatých výletových otvorů, které po sobě zanechávají dospělci při opuštění dřeva, vás může na přítomnost dřevokazného brouka upozornit i hromádka jemných pilin nebo chroupavý zvuk larvy požírající dřevo. Larva tesaříka krovového vydává zvuk podobný křupání nebo škrábání nehtu po dřevě.

Larvy tesaříka krovového v napadeném dřevě. Foto: svajcr, Wikimedia Commons

 

Jaké škody může tesařík napáchat?

Často se k vám domů hmyz dostane v palivovém dříví, nerušeně se zde rozmnoží a napadne další součásti vašeho domu. Dřevo napadené tesaříkem krovovým je plné chodbiček a časem se začne rozpadat. Navíc poskytuje prostor pro napadání další hmyzem, houbami, plísněmi a dalšími organismy, které jeho degradaci urychlují.

 

Tesařík krovový – likvidace

Pokud tesařík napadne dřevo, je nutné jej co nejdříve ošetřit odbornou injektáží insekticidu nebo fyzikální metodou (mikrovlnné či jiné záření, vysoká teplota apod.). Nejlépe je však napadení hmyzem předcházet vhodným preventivním nátěrem.

 

Objevili jste doma dřevo napadené dřevokazným hmyzem? Zavolejte ZZGroup.cz, máme s likvidací tesaříka krovového i jiných škůdců bohaté zkušenosti. Přijedeme k vám do 24 hodin a ošetříme váš majetek nejefektivnější metodou.

 

NONSTOP dispečink

 

Sledujte náš Facebook pro více informací ze světa DDD služeb.

ZZgroup poskytuje komplexní ochranu před škůdci, monitoring výskytu škůdců, služby deratizace, dezinfekce, dezinsekce, hubení vos a vosích hnízd a ochranu budov proti ptactvu. Dále vyklízení půdních a sklepních prostor včetně dezodorizace a úklidových služeb. Pomůžeme vám s vyhubením jakéhokoliv škůdce jako jsou myši, potkani, krysy, štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, sršně, octomilky, moly a další.